Хотел с 73 стаи в град Брюксел, Белгия

Хотел с 73 стаи в град Брюксел, Белгия

Хотел с 73 стаи в град Брюксел, Белгия Проектът включва: Приточно-смукателна вентилация VRV Тритръбна система за климатизация – отопление и охлаждане Производство на топла вода за битови нужди чрез бойлери свързани с газови кондензни котли в каскада....
Сграда със смесени функции: Хотел с 50 стаи и 4 жилищни апартамента, Брюксел, Белгия

Сграда със смесени функции: Хотел с 50 стаи и 4 жилищни апартамента, Брюксел, Белгия

Сграда със смесени функции: Хотел с 50 стаи и 4 жилищни апартамента, Брюксел, Белгия Проектът включва: Приточно-смукателна вентилация Отделна приточна-смукателна вентилация за всеки един от 4 апартаменти с индивидуални вент. камери. Нискотемпературна отоплителна...
Студентско общежитие с 48 студия в град Брюксел, Белгия

Студентско общежитие с 48 студия в град Брюксел, Белгия

Студентско общежитие с 48 студия в град Брюксел, Белгия Проектът включва: Приточно-смукателна вентилация Нискотемпературна отоплителна инсталация (55/40⁰C) захранвана от кондензни газови котли в каскада. Производство на топла вода за битови нужди чрез бойлери свързани...
Жилищна сграда с 44 апартамента в град Брюксел, Белгия

Жилищна сграда с 44 апартамента в град Брюксел, Белгия

Жилищна сграда с 44 апартамента в град Брюксел, Белгия Проектът включва: Приточно-смукателна вентилация Нискотемпературна отоплителна инсталация (55/40⁰C) захранвана от кондензни газови котли в каскада. Производство на топла вода за битови нужди чрез бойлери свързани...
Студентско общежитие с 58 жилища до гара „Миди“ в град Брюксел, Белгия

Студентско общежитие с 58 жилища до гара „Миди“ в град Брюксел, Белгия

Студентско общежитие с 58 жилища до гара „Миди“ в град Брюксел, Белгия Реконструкция и пълна трансформация на хотел в студентско общежитие. Проектът включва: Приточно-смукателна вентилация Нискотемпературна отоплителна инсталация (55/40⁰C) захранвана от кондензни...