Хотел с 73 стаи в град Брюксел, Белгия


Проектът включва:

  • Приточно-смукателна вентилация
  • VRV Тритръбна система за климатизация – отопление и охлаждане
  • Производство на топла вода за битови нужди чрез бойлери свързани с газови кондензни котли в каскада.
  • Водоснабдяване и канализация.
  • Електрическа инсталация

Архитект: Ерик Ванденблок, Atelier A3
Консултант по сградни инсталации: Жак Аме, Tech Spé sprl
Технически и строителен контрол: SECO
Проджект мениджмънт: Phicap sprl
Интериорен дизайн: Мишел Пенеман

Галерия

ИСКАТЕ УНИКАЛЕН ПРОЕКТ СЪОБРАЗЕН С ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ?