Реконструкция на фасадата на жилищен блок – паметник на културата, находящ се на ул. 11 Август, централна градска част, град София


Арх. Павел Станчев
Арх. Анислава Станчева
Арх. Асен Станчев

Реконструкция на фасадата и съгласуване на проекта с НИНКН, детайли и предписания за ремонт.

Галерия

ИСКАТЕ УНИКАЛЕН ПРОЕКТ СЪОБРАЗЕН С ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ?