Разширяване и дострояване на хотел в гр. Брюксел


Реконструкция и придаване на съседна сграда към хотела. Върху приобщената стара постройка се добавят 4 нива.
Проектът включва:

  • Приточно-смукателна вентилация
  • VRV система за климатизация – отопление и охлаждане
  • Производство на топла вода за битови нужди чрез бойлери свързани с газови кондензни котли в каскада.
  • Водоснабдяване и канализация.
  • Електрическа инсталация

Архитект: bureau AFBAR, Alexandru Bunis
Строителен инженер: Mathieu Collard, Fraiture Promo Consult
Интериорен дизайн: Мишел Пенеман

ИСКАТЕ УНИКАЛЕН ПРОЕКТ СЪОБРАЗЕН С ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ?