Клон на БНБ – Московска 7


Реконструкция и модернизация

Арх. Павел Станчев

  • Укрепена с метална конструкция.
  • Надстроена с един етаж.
  • Дискретна проектантска немеса в съществуваща архитектура.
  • Художествено осветление.
  • Проектът е съгласуван с Националния институт за паметници на културата.

Галерия

ИСКАТЕ УНИКАЛЕН ПРОЕКТ СЪОБРАЗЕН С ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ?