Жилищна сграда ул. Ленс 31, Брюксел


Проектът включва:

  • Приточно-смукателна вентилация
  • Нискотемпературна отоплителна инсталация (55/40⁰C) захранвана от кондензни газови котли в каскада.
  • Производство на топла вода за битови нужди чрез бойлери свързани с газови кондензни котли в каскада.
  • Водоснабдяване и канализация.
  • Електрическа инсталация
  • Фотоволтаични соларни панели
  • Резервоар за дъждовна вода

Архитект: A2RC
Консултант по сградни инсталации: Жак Аме, Tech Spé sprl
Строителен инженер: Mathieu Collard, Fraiture Promo Consult
Акустик: ATS, Eric Bruyère
Технически и строителен контрол: SOCOTEC
Проджект мениджмънт: Phicap sprl

ИСКАТЕ УНИКАЛЕН ПРОЕКТ СЪОБРАЗЕН С ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ?

Потърсете ни