Жилищна сграда с 44 апартамента в град Брюксел, Белгия


Проектът включва:

  • Приточно-смукателна вентилация
  • Нискотемпературна отоплителна инсталация (55/40⁰C) захранвана от кондензни газови котли в каскада.
  • Производство на топла вода за битови нужди чрез бойлери свързани с газови кондензни котли в каскада.
  • Водоснабдяване и канализация.
  • Подземна цистерна за дъждовна вода
  • Електрическа инсталация

Архитект: Ерик Ванденблок, Atelier A3
Консултант по сградни инсталации: Жак Аме, Tech Spé sprl
Проджект мениджмънт: Phicap sprl

Галерия

ИСКАТЕ УНИКАЛЕН ПРОЕКТ СЪОБРАЗЕН С ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ?