Имотни и градоустройствени процедури


Огромен опит в изработването на :

  • промени на устройствени планове (ОУП)
  • подробни устройствени планове (ПУП – ПЗ-планове за застрояване)
  • вкарване в регулация на имоти
  • промяна на предназначение на земеделски земи.

Процедурите са извършвани в София, по черноморието и в цялата страна.

По-важни проекти в тази област:

  • ПУП за ремонтна база на Мерцедес- Бенц край град София
  • Пречиствателна станция в град Ботевград
  • Парк за ветрогенератори край Албена
  • Вкарване в регулация на голям брой имоти край град Каварна, Шабла и Камен бряг.
  • Множество ПУП- ове във вилни зони.