Награди


  • Национален конкурс за 14 кл. училище – 3 премия – 1 място
  • Национален конкурс за 30 кл. училище – 3 премия – 3 място
  • Търговски център – Казанлък – поощрение
  • Нац. конкурс за редови жилища – 3 премия – 3 място
  • Конкурс за търговски център на Бершид, Мароко – 1 място
  • 40 етажна административна сграда на “Казахойл” – Акмола – Казахстан – откупка
  • Награда на София за 2002г. за Административен и бизнес център „Московска 9”
  • Награда на публиката в конкурс за дизайн на кухня на „Whirlpool”
  • Конкурс за префасадиране и саниране на сградата на ДНСК в град София – Първо място